CLEANRAG s.r.o.
Hamerská 19
772 00 Olomouc
Česká RepublikaOpakovaně použitelné bavlněné utěrky, konstruované a tkané z materiálů s vysokou savostí a mechanickou odolností, jsou účelným řešením čištění v průmyslu a řemeslných dílnách. Systém CLEANRAG zaručuje dodání utěrek do blízkosti výrobního pracovníka a přejímá veškeré starosti s likvidací po použití.

Kvalita utěrek CLEANRAG vyplívá z jejich specifického konstrukčního provedení, standardizovaných postupů praní a výstupní kontroly, při které jsou poškozené utěrky ihned nahrazovány.

Systém CLEANRAG je přínosem pro hospodaření zákazníka. Šetří pracovní síly, nahrazuje prostory pro skladování. Spoří nájlady na pořízení jednorázových utěrek a jejich likvidaci a s tím spojenou administrativu.

Systém CLEANRAG použitím opakovaně praných utěrek je přínosem pro životní prostředí. Náhrada jednorázových papírových nebo textilních utěrek je úsporou nebezpečných odpadů, kterými se po kontaminaci stávají.

V systému CLEANRAG nevede zákazník o utěrkách evidenci nebezpečných odpadů. Evidence je součástí úplné služby a výkaznictví CLEANRAG. Utěrky CLEANRAG nejsou odpadem.
Bavlněná čistící utěrka pro nejširší použití v průmyslu. Její struktura zajišťuje velkou savost a pevnost i při opakovaném praní a velkém zatížení.

Je vhodná všude tam, kde je třeba odstranit nečistoty ve spojení s oleji, ředidly a mastnotami.Jemná savá utěrka použitelná tam, kde technologický proces vyžaduje, aby utěrka nepouštěla chloupky a přitom byla mechanicky odolná.Bavlněné utěrky dodatečně upravované podle specifických požadavků zákazníků.

Například nároků na vysokou tepelnou odolnost.
 CLEANRAG s.r.o. © 2005 | +420 583 456 372 | info@cleanrag.cz Created by Orbinet.cz