CLEANRAG s.r.o.
Hamerská 19
772 00 Olomouc
Česká RepublikaSystém CLEANRAG představuje osvědčené řešení v oblasti čistících utěrek ve výrobních a servisních provozech.

Z hlediska zákazníka jde o úplnou službu.

Systém přebírá veškerou starost o zajištění utěrek na pracovišti.

V pravidelných časových periodách dovezeme čisté utěrky do vaší firmy a rozmístíme sběrové a výdejní kontejnery v dosahu výrobního pracovníka.

Vy se již nadále o nic nemusíte starat.
Sběrové a výdejní kontejnery strategicky rozmístěné v provozu omezí na nejnižší možnou míru prostoje zaměstnanců.

Kontejnery lze bez problémů přemisťovat po pracovišti dle momentální potřeby.

Zaručujeme, že nenastane situace, kdy by čisté utěrky chyběly nebo použité utěrky nebylo kam umístit.

Při užití systému CLEANRAG Vám odpadá nutnost skladovat jednorázově použité utěrky.

Podstatou systému CLEANRAG je ekologický, ovšem i ekonomický přínos pro Vaši společnost.

Běžné papírové nebo textilní utěrky se po kontaminaci ropnými produkty stávají nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech a v této souvislosti Vám vzniká povinnost jejich likvidace stanoveným, poměrně nákladným a administrativně náročným způsobem.

Protože utěrky CLEANRAG se opakovaně perou standardizovaným postupem, odpadá Vám nutnost vést evidenci odpadu..

Utěrky zůstávají našim majetkem, o likvidace kontaminovaných utěrek se tedy postaráme sami.

Tím fakticky dochází k úspoře množství Vašeho nebezpečného odpadu o hmotnost vlastní utěrky.


 CLEANRAG s.r.o. © 2005 | +420 583 456 372 | info@cleanrag.cz Created by Orbinet.cz